เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกัน 1 ปี (เสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือชำรุดจากการตกแตกที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต

ระบบสามารถทำงานได้ที่สุดบน Internet Explorer V.10 ขึ้นไป