การตั้งค่าอุปกรณ์

ลูกค้าสามารถเลือกดูข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ได้ ตามชนิดอุปกรณ์ด้านล่าง

ระบบสามารถทำงานได้ที่สุดบน Internet Explorer V.10 ขึ้นไป