ระบบสามารถทำงานได้ที่สุดบน Internet Explorer V.10 ขึ้นไป